خبرهای سایت

آگهی‌ها و خبرهای عمومی

مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
آموزش و آزمون الکترونیکی ساخد عکس مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
شنبه، 1 اردیبهشت 1397، 9:19 صبح
تبريك سال جديد عکس مدیریت آموزش مدیریت آموزش 0 مدیریت آموزش
شنبه، 26 اسفند 1396، 11:48 صبح
تمديد آزمون الكترونيكي عکس مدیریت آموزش مدیریت آموزش 0 مدیریت آموزش
سه‌شنبه، 10 بهمن 1396، 9:32 صبح
آموزش و آزمون الكترونيكي ساخد عکس مدیریت آموزش مدیریت آموزش 0 مدیریت آموزش
دوشنبه، 25 دی 1396، 8:59 صبح
آموزش و آزمون الکترونیکی کاربران ساخد عکس مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
یکشنبه، 12 شهریور 1396، 8:27 صبح
آموزش و آزمون کاربران ساخد عکس مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
یکشنبه، 8 مرداد 1396، 1:01 عصر
آموزش روزپرداخت عکس مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
سه‌شنبه، 23 خرداد 1396، 12:21 عصر
آزمون ساخد عکس كارشناس آموزش كارشناس آموزش 0 كارشناس آموزش
شنبه، 30 اردیبهشت 1396، 1:24 عصر
آموزش كاربران سابا عکس كارشناس آموزش كارشناس آموزش 0 مدير سايت
شنبه، 30 اردیبهشت 1396، 12:36 عصر
اطلاعيه دوره آموزش ساخد عکس كارشناس آموزش كارشناس آموزش 0 مدير سايت
دوشنبه، 11 اردیبهشت 1396، 3:08 عصر
تبريك سال جديد عکس كارشناس آموزش كارشناس آموزش 0 كارشناس آموزش
سه‌شنبه، 24 اسفند 1395، 11:40 صبح
همراه داشتن مدارك مورد نياز براي آموزشو آزمون 95/12/19 عکس كارشناس آموزش كارشناس آموزش 0 كارشناس آموزش
چهارشنبه، 18 اسفند 1395، 10:09 صبح
آدرس محل برگزاري آموزش ساخد در استان تهران عکس كارشناس آموزش كارشناس آموزش 0 كارشناس آموزش
چهارشنبه، 18 اسفند 1395، 10:00 صبح
كارت ورود به جلسه عکس مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
سه‌شنبه، 17 اسفند 1395، 11:44 صبح
زمان برگزاري آموزش و آزمون حضوري اسفند ماه عکس كارشناس آموزش كارشناس آموزش 0 كارشناس آموزش
دوشنبه، 16 اسفند 1395، 4:55 عصر
آموزش وآزمون كاربران ساخد در اسفندماه عکس كارشناس آموزش كارشناس آموزش 0 مدير سايت
سه‌شنبه، 3 اسفند 1395، 1:40 عصر
دوره آموزشي آگاه‌سازي حفاظتي عکس مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
چهارشنبه، 20 بهمن 1395، 6:40 عصر
تماس با واحد آموزش عکس مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
سه‌شنبه، 14 دی 1395، 12:14 عصر
ارتباط با واحد آموزش از طريق پشتيباني آنلاين عکس مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
سه‌شنبه، 14 دی 1395، 8:50 صبح
كانال تلگرام واحد آموزش عکس مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
دوشنبه، 13 دی 1395، 2:39 عصر
ثبت اطلاعات عکس مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
شنبه، 11 دی 1395، 11:02 صبح
كنترل اطلاعات ثبت نام در سامانه مديريت اطلاعات دفاتر عکس مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
چهارشنبه، 8 دی 1395، 12:07 عصر
اطلاعيه كانال تلگرام سامانه آموزش الكترونيكي پارس تامين نويد رايانه عکس مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
چهارشنبه، 1 دی 1395، 9:24 صبح
آزمون الكترونيكي كاربران ساخد عکس مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
چهارشنبه، 1 دی 1395، 9:15 صبح
تمديد زمان آزمون الكترونيكي ساخد عکس كارشناس آموزش كارشناس آموزش 0 كارشناس آموزش
یکشنبه، 21 آذر 1395، 11:56 صبح
تماس با واحد آموزش عکس كارشناس آموزش كارشناس آموزش 0 كارشناس آموزش
یکشنبه، 21 آذر 1395، 10:02 صبح
تمديد زمان آزمون الكترونيكي ساخد عکس كارشناس آموزش كارشناس آموزش 0 كارشناس آموزش
پنج‌شنبه، 18 آذر 1395، 2:08 عصر
آموزش الكترونيكي كاربران ساخد عکس كارشناس آموزش كارشناس آموزش 0 كارشناس آموزش
یکشنبه، 7 آذر 1395، 1:29 عصر
ارتباط با واحد آموزش عکس كارشناس آموزش كارشناس آموزش 0 كارشناس آموزش
چهارشنبه، 26 آبان 1395، 4:09 عصر
آزمون الكترونيكي اتوماسيون اداري و آيين نگارش عکس كارشناس آموزش كارشناس آموزش 0 كارشناس آموزش
دوشنبه، 17 آبان 1395، 6:21 عصر
برگزاري آموزش و آزمون الكترونيكي كاربران ساخد عکس كارشناس آموزش كارشناس آموزش 0 كارشناس آموزش
شنبه، 1 آبان 1395، 2:33 عصر