آزمون متمرکز الکترونیکی سابا تیر 1399

به اطلاع کاربران محترم دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا می‌رساند: