خبرهای سایت

تبريك سال جديد

 
عکس كارشناس آموزش
تبريك سال جديد
از كارشناس آموزش در سه‌شنبه، 24 اسفند 1395، 11:40 صبح
 


     در سال جديد خورشيدي           

     سبزي، شادي، كاميابي، بهره‌وري، اثربخشي فعاليت‌ها و بهروزيتان را از ايزد منان آرزومنديم.[ Photo ] در سال جديد خورشيدي                 سبزي ،شادي ، كاميابي ، بهره وري ،اثر بخشي فعاليتها و بهروزيتان را از ايزد منان آرزومنديم